sujet

Nykyajan Kaupungit

Liikenteelle asetetaan yhä suurempia vaatimuksia samalla kuin liikennemäärät jatkavat kasvuaan. Tämän päivän liikenteen turvallisuus, sujuvuus ja ympäristövaatimukset muokkaavat liikenneratkaisuja yhä tehokkaammaksi. Yhdessä eri palvelut ja ratkaisut kuten liikennevalot, liikenteestä kerätyn tiedon hydyntäminen, joukkoliikenneratkaisut sekä ajoneuvoetuisuudet ovat esimerkkejä miten liikennettä voidaan helposti tehostaa.

SWARCON ratkaisut yhdistävät liikennevalot, liikennetiedon, julkisen liikenteen ratkaisut sekä pysäköintiratkaisut yhdeksi palvelukokonaisuudeksi. SWARCON ratkaisuilla ja palveluilla voidaan tehostaa liikenteen sujuvuutta, parantaa liikenneturvallisuutta, keventää ympäristövaikutuksia ja kehittää asumisviihtyvyyttä sekä alueellista kilpailukykyä.

Ratkaisut

 • LIIKENTEENOHJAUS

  SWARCO on liikennevaloratkaisuiden ja palveluiden markkinajohtaja laajalla ratkaisu- ja palvelukokonaisuudellaan sisältäen liikennevalokojeet, liikennevalo-opastimet, erilaiset ilmaisinratkaisut, valvonta- ja hallintajärjestelmät, huoltopalvelut sekä ohjelmointi- ja asiantuntijapalvelut.

 • LIIKENNEINFORMAATIO

  Oikealla liikennetiedolla voidaan parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. SWARCO toimittaa useita eri ratkaisuja liikennetiedon keräämiseksi ja esittämiseksi internettiin tai vaihtuvien opasteiden avulla.

 • JOUKKOLIIKENNE

  Joukkoliikenteen käyttö helpottuu ja käyttäjäkokemus paranee joukkoliikenteen ratkaisujen avulla kun esimerkiksi matka-aikaa voidaan huomattavasti lyhentää ja turhia pysähtymisiä välttää.

 • HELPPO PYSÄKÖINTI

  Pysäköinnin tulisi olla helppoa, varmaa ja turvallista.

 • LIIKENNETURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ

  ITS-ratkaisut ovat kustannustehokkaita vaihtoehtoja liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja liikenteen ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Toimitamme useita eri ratkaisuja kuten nopeusnäyttötauluja, vaihtuvia opasteita ja puomiratkaisuja. • PYÖRÄILY

  Pyöräily on nopea, joustava ja ympäristöystävällinen liikennemuoto. Pyöräilyä voidaan edistää ja sen käyttöä kannustaa hyödyntämällä uusia informaatioratkaisuja.

 • LED KATUVALOT

  LED-valaisimet ovat kehittyneet viime vuosina nopeasti ja ovat nyt mielenkiintoinen ja todellinen vaihtoehto - ei vain tekniikan näkökulmasta, vain erityisesti käyttökokemuksen ja ympäristön näkökulmasta.