sujet

ÄLYKKÄÄT TIET

Liikenne katu-ja tieverkostolla kasvaa. Samalla myös vakavien onnettomuuksien riski kasvaa, erityisesti kaupunkialueilla, vilkkaasti liikennöidyillä tieosuuksilla, sekä kuljetuksen kannalta tärkeillä tieosuuksilla.
ITS järjestelmät mahdollistavat teiden tehokkaan liikenneohjaamisen. Samalla liikenteen ympäristövaikutukset voidaan minimoida ja liikenneturvallisuutta parantaa.

Ratkaisut

 • TUNNELI- JA MOOTTORITIEJÄRJESTELMÄT

  Hyödyntämällä tehokkaita valvontajärjestelmiä katu-ja tieverkostoilla parannetaan verkoston kapasiteettia ja liikenneturvallisuutta.
  SWARCO toimittaa tunneli- ja moottoritie järjestelmiä vaihtuvilla opasteilla ja eri tunnistusratkaisuilla

 • LIIKENNEINFORMAATIO

  Oikealla liikennetiedolla voidaan parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. SWARCO toimittaa useita eri ratkaisuja liikennetiedon keräämiseksi ja esittämiseksi internettiin tai vaihtuviin opasteisiin.

 • LIIKENNETURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ

  ITS-järjestelmä on kustannustehokas vaihtoehto liikenneturvallisuuden parantamiseksi tai liikenteen ympäristöpäästöjen vähentämiseksi. Swarco toimittaa useita asiakasratkaisuja kuten muuttuvia opasteita, eri puomiratkaisuja ja myös asiakaskohtaisesti räätälöityä ratkaisuja.

 • AUTOMATIC PUOMIT

  Laadukkaat ja tukevat puomiratkaisut sopivat hyvin Pohjoismaiden vaativiin keliolosuhteisiin.

 • LED KATUVALOT

  LED-valaisimet ovat kehittyneet viime vuosina nopeasti ja ovat nyt mielenkiintoinen ja todellinen vaihtoehto - ei vaan tekniikan näkökulmasta, vain erityisesti käyttökokemuksen ja ympäristön näkökulmasta.